Píšu o tom, co mě baví, zajímá a někam posouvá.

Sdílím to, protože mám pocit, že by se to mělo vědět či poznat.

Neustále rostu, vždyť i CESTA JE CÍL.

Moje cesta

Moje cesta poznání a osobního rozvoje začala před několika lety, kdy se můj život sesypal jako domeček z karet. Sáhla jsem si na dno svých fyzických i psychických sil. Dovedla mě k hledání a naslouchání mého těla i duše. Začala jsem žít více vědoměji a naslouchat své intuici. Vidět, vnímat, slyšet a cítit tu smysluPlnost v každodennosti i v "obyčejných" věcech. Radovat se z maličkostí.

Jsem vděčná za zkušenosti, příležitosti a lidi, se kterými jsem na mé cestě potkala, potkávám nebo jsou stále její součástí.

Milníkem na mé cestě, před několika lety, bylo setkání se šamanem Yurim v Peru, kterého jsem poznala díky mé kamarádce Džamce. Maestro, jak jsme mu říkali, mi "zasadil semínko víry" do podvědomí a bylo jen na mě, jak o něj budu pečovat.

Všechna omezení jsou jen v naší hlavě a pokud to chceme změnit, pak jedině my sami.

Jsem vděčná za mou podporující rodinu, mé děti, které mě neustále učí. Jsou to moje dokonalá zrcadla.

Psaní bylo vlastně mým koníčkem od malička. Vymýšlení si básniček, příběhů, psaní slohovek, to vše s notnou dávkou fantazie, jedné malé holky. Vyjádřit myšlenky, pochody vnitřního světa, fantazírování mi šlo vždy lépe na papír než mluvenou formou.

Teď se k psaní po letech vracím, formou blogu. Psaní je proces, při kterém ztrácím pojem o čase. Je mojí terapií. Je to něco, co mě baví, léčí, přináší radost a svobodu v procesu tvorby. Psaní je pro mě určitým způsobem vyjádření duše=srdce, kreativní činností.

Nezáleží na tom, co se vám v životě stane, ale na tom, co s tím pak uděláte.

Fascinuje mě vše, co se týká práce s myslí, protože už vím, že mysl má ohromnou a neomezenou moc a sílu. Mysl je nástroj, který nám slouží k poznání sebe sama, k ovládání našich myšlenek, našich reakcí, k přístupu v životě.

Mysl je jako voda. Když je rozbouřená, je těžké v ní něco spatřit. Když se ale uklidní, vše je najednou jasné.

Stále je co se učit a poznávat a to je na tom to krásné a nekonečné, vžďyť i...

...cesta je cíl.